Starpbrīdis
Klausāmsaruna #8: Domāt - grūti, vai vajag? Saruna ar Arti Sveci un Oskaru Kaulēnu

Klausāmsaruna #8: Domāt - grūti, vai vajag? Saruna ar Arti Sveci un Oskaru Kaulēnu

June 10, 2021

Klausāmsarunā Skola2030 vecākā eksperte, Ogres 1. vidusskolas skolotāja Ilze Mazpane sarunājas ar publicistu, filozofu un Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes docentu Arti Sveci, kā arī Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktoru, vēstures skolotāju Oskaru Kaulēnu. Sarunas ietvaros dalībnieki pārrunāja to, kas ir kritiskā domāšana, kādi ir populārākie mīti par to, kā to attīstīt gan sevī, gan palīdzēt attīstīt citiem.

Sarunas pieturpunkti
2:45 Kas ir kritiskās domāšana? Ar ko tā atšķiras, piemēram, no radošās domāšanas?
7:55 Kādi ir mīti par kritisko domāšanu un kā tos lauzt?
21:05 Vai pietiktu, ja skolās vienkārši ieviestu kritiskās domāšanas stundas?
27:30 Kā "pārdot" kritisko domāšanu?
39:15 Kā sākt domāt kritiski?
45:10 Kā palīdzēt attīstīt domāšanas prasmes skolēniem/studentiem?

#7 Kā mācīt kultūru šodien? Saruna ar Baibu Moļņiku un Austru Avotiņu

#7 Kā mācīt kultūru šodien? Saruna ar Baibu Moļņiku un Austru Avotiņu

May 27, 2021

Klausāmsarunā Skola2030 vecākā eksperte, Ogres 1. vidusskolas skolotāja Ilze Mazpane sarunājas ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāri Baibu Moļņiku un Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociēto profesori, Skola2030 eksperti Austru Avotiņu. Sarunas ietvaros dalībnieces diskutēja par to, kas īsti ir kultūra, kā to mācīt un vērtēt, ko darīt ar tiem skolēniem, kas jūtas atvešināti no kultūras, kāda ir skolotāja loma šajā procesā.

 

Sarunas pieturpunkti
2:26 Ko mēs saprotam ar vārdu "kultūra"? 
8:54 Kāpēc domāt par kultūru?
14:17 Kas ir kultūras izpratne un izpausme? Kā mācīt kultūru?
24:32 Kā vērtēt kultūrā?
33:32 Kāpēc ir skolēni, kuri jūtas atsvešināti no kultūras?
44:15 Kāda ir skolotāja loma kultūras mācīšanā?
46:39 Ko darīt skolotājam, lai kļūtu par autoritāti skolēnu acīs?
54:35 Piedzīvot, nevis mācīt kultūru

#6 Kā mācīt un mācīties gramatiku bez smaguma? Saruna ar Indru Gailīti un Solvitu Berru

#6 Kā mācīt un mācīties gramatiku bez smaguma? Saruna ar Indru Gailīti un Solvitu Berru

May 14, 2021

Klausāmsarunā "Kā mācīt un mācīties gramatiku bez smaguma?" sociolingviste, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesore Sanita Martena sarunājas ar Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas, literatūras skolotāju Indru Gailīti un grāmatu "Autentiski teksti valodas apguvē", "Ceļvedis pilsētu tekstu izpētē" autori, kā arī latviešu valodas pasniedzēju Vašingtonas Universitātē Sietlā Solvitu Berru. Sarunas ietvaros tika apskatītas tādas tēmas, kā, kas ir gramatika, kādus tekstus izmantot latviešu valodas mācību stundās, kā arī, kā padarīt vieglāku gramatikas apgūšanu. Klausieties, diskutējiet, domājiet līdzi un iedvesmojieties darīt.

 

Sarunas pieturpunkti

3:15 Kas ir gramatika? 
8:11 Kā skolēni uztver gramatikas mācīšanos? 
15:01 Ko darīt, lai latviešu valodas stundās ienāk vairāk "reālās dzīves"?
26:10 Pilsētvides tekstu izmantošana latviešu valodas mācīšanā 
36:25 Kā izvēlēties tekstus latviešu valodas mācīšanai?
42:10 Kāda ir atšķirība starp "veco" un "jauno" latviešu valodas metodiku? 
48:08 Kurā brīdī skolēni var mācīties gramatiku bez konteksta?
54:30 Kā gramatikas mācīšanos padarīt vieglāku?

#5 Kā veidojas nacionālā apziņa? Saruna ar Raimondu Graubi un Vili Daudziņu

#5 Kā veidojas nacionālā apziņa? Saruna ar Raimondu Graubi un Vili Daudziņu

April 29, 2021

Šajā klausāmsarunā "Skola2030" mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa sarunājas ar Jaunā Rīgas teātra aktieri Vili Daudziņu un agrāko Nacionālo bruņoto spēku komandieri, bijušo Latvijas militāro pārstāvi NATO un ES, ģenerālleitnantu Raimondu Graubi. Sarunas ietvaros tika apskatītas tas, kas ir nacionālā apziņa, kā tā veidojas, kā to kopt, kā arī, kāda ir mūsdienu jauniešu lojalitāte savai tautai un kāda ir latviešu valodas nozīme nācijas apziņā. Klausieties, diskutējiet, domājiet līdzi un iedvesmojieties darīt.

Sarunas pieturpunkti

2:14 Kas ir nacionālā apziņa? Kā ikdienā izpaužas nacionāla apziņa un kā to kopt?
8:20 Kas ir tās dzīves pieredzes, kas veicina nacionālo apziņu?
16:00 Kā mūsdienās veidot nacionālo apziņu jauniešos?
19:10 Kāpēc Jaunā Rīgas teātra izrāde "Vectēvs" ir tik skatīta, arī no jauniešu puses?
25:56 Kā mācīt vēsturi un valodas, lai uzrunātu jauniešus?
35:26 Vai mūsdienu jauniešos ir lojalitāte savai tautai?
49:05 Kāda ir latviešu valodas nozīme nācijas apziņā?
54:25 Ko mēs varam darīt, lai apziņa pret savu valsti un kopienu būtu stiprāka? 

#4 Kā jēgpilni izmantot tehnoloģijas skolā? Saruna ar Kārli Strautiņu un Kristapu Muižnieku

#4 Kā jēgpilni izmantot tehnoloģijas skolā? Saruna ar Kārli Strautiņu un Kristapu Muižnieku

April 15, 2021

Ceturtajā klausāmsarunu epizodē Latvijas Universitātes pasniedzēja un Skola2030 vecākā eksperte Madara Kosolapova sarunājas ar Liepājas Raiņa 6. vidusskolas direktoru, personiskās līderības treneri Kārli Strautiņu un Skola2030 vecāko ekspertu, Babītes vidusskolas datorikas un programmēšanas skolotāju Kristapu Muižnieku. Sarunas ietvaros dalībnieki pārrunāja to, kāpēc svarīgi tehnoloģijas mācīt skolā, kādas ir biežākās kļūdas, ieviešot jaunas tehnoloģijas skolā, kādi ir ieguvumi un zaudējumi no tehnoloģijām, kā arī vairākus svarīgus aspektus par un ap jēgpilnu tehnoloģiju izmantošanu skolā.

 

Sarunas pieturpunkti
2:13 Kas īsti ir tehnoloģijas?
6:06 Kāpēc ir svarīgi skolā mācīt tehnoloģijas, ja tās jau tāpat ir mūsu ikdiena?
9:23 Kā skolotājs apgūst jaunas tehnoloģijas?
15:02 Kā veicināt skolotāju atvērtību jauniem tehnoloģiskajiem rīkiem?
19:27 Kādas ir biežākās kļūdas, ieviešot skolā jaunas tehnoloģijas?
24:25 Dažādu mācību priekšmetu skolotāju sadarbība, mācot un izmantojot tehnoloģijas
37:20 Kādi ir ieguvumi un zaudējumi, lietojot tehnoloģijas mācību procesā?
41:20 Kā klases audzinātājam uzturēt klases kopības sajūtu attālināto mācību laikā?
47:17 Kas mainīsies skolu ikdienā pēc attālinātā mācību procesa?
53:23 Ieteikumi jēgpilnai tehnoloģiju izmantošanai vasaras brīvlaikā

#3 Vai skolas ekskursija ir mācīšanās? Saruna ar Solvitu Lazdiņu un Lindu Bajaruni

#3 Vai skolas ekskursija ir mācīšanās? Saruna ar Solvitu Lazdiņu un Lindu Bajaruni

April 1, 2021

Trešajā klausāmsarunu epizodē Ogres 1. vidusskolas skolotāja un Skola2030 vecākā eksperte Ilze Mazpane sarunājas ar Skola2030 konsultanti Solvitu Lazdiņu un Siguldas pilsētas vidusskolas direktora vietnieci izglītības jomā Lindu Bajaruni. Sarunas ietvaros dalībnieces pārrunāja to, kādi ir ieguvumi no mācīšanās ārā, vai skolas ekskursija var būt mērķtiecīga mācīšanās, kā praktiski īstenot mācību procesu ārā, kā arī to, kādi ir izaicinājumi āra apstākļos un kā skolas vadība var atbalstīt mācīšanos ārā. Klausieties, diskutējiet, domājiet līdzi un iedvesmojieties darīt.

Sarunas pieturpunkti:
2:15 Kāda ir laba, mērķtiecīga mācīšanās ārā?
9:02 Vai skolas ekskursija ir mācīšanās?
11:20 Kāpēc ir vērts iet ārā?
13:40 Praktiski piemēri/idejas mācībām ārā
20:58 Ko var darīt ārā šobrīd, COVID-19 apstākļos?  
31:41 Kādi ir izaicinājumi mācībām ārā apstākļos?
40:20 Kā skolas vadība var atbalstīt mācīšanos skolā?

#2 Vai intelektam jāapkalpo emocijas? Saruna ar Baibu Martinsoni

#2 Vai intelektam jāapkalpo emocijas? Saruna ar Baibu Martinsoni

March 18, 2021

Šajā klausāmsarunas epizodē Skola2030 konsultante Solvita Lazdiņa sarunājas ar Latvijas Universitātes profesori, sertificētu psiholoģi Baibu Martinsoni par to, kas sociāli emocionālā mācīšanās, no kādam prasmju grupām tā sastāv, kāda ir šo prasmju nozīme, kā tās var mācīt skolā un kāda tajā ir vecāku loma. Klausieties, diskutējiet, domājiet līdzi un iedvesmojieties darīt.

Par epizodes viešņu. Baiba Martinsone, Dr.psych., ir Skola2030 veidotās programmas "Sociāli emocionālā mācīšanās. Stundu plāni 1.-12. klasēm" autore, kā arī Erasmus+ projekta "Garīgās veselības veicināšana skolās" vadītāja Latvijā. 

SARUNAS PIETURPUNKTI
2:40 Kas ir garīgā veselība? 
6:15 Sociāli emocionālās mācīšanās (SEM) nozīme dzīvesspēka stiprināšanā
8:59 No kādām prasmju grupām sastāv SEM?  
13:54 Vai emocijas apkalpo intelektu?
14:38 Sevis saprašana kā pamats, lai mācītos un skolotāja loma tajā
19:38 Sevis pārvaldīšana
23:20 Saprast citus 
26:02 Saprasties ar citiem/ skolotāja un skolēna attiecības
33:01 Labu attiecību veidošana starp skolēniem un skolotāju
36:15 Atbildīgu lēmumu pieņemšana
43:11 SEM iekļaušanas stundā piemērs
45:10 Kā mācīt SEM prasmes?
51:45 Atgriezeniskā saite
54:08 Kā skolas vadība var atbalstīt sociāli emocionālo prasmju mācīšanu skolā? 
58:31 Ar ko sākt sociāli emocionālo prasmju mācīšanu skolā?
1:04:29 Vecāku iesaiste sociāli emocionālo prasmju apgūšanā

#1 Kāpēc viena mācību grāmata neder visiem? Saruna ar Ludmilu Belogrudovu un Valdi Zuteri

#1 Kāpēc viena mācību grāmata neder visiem? Saruna ar Ludmilu Belogrudovu un Valdi Zuteri

March 2, 2021

Šajā klausāmsarunā "Skola2030" vecākā eksperte un supervizore Inga Pāvula diskutē ar Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas vadītāju Ludmilu Belogrudovu un Tukuma Raiņa ģimnāzijas fizikas skolotāju un izglītības portāla "fizmix.lv" satura veidotāju Valdi Zuteri. Sarunas ietvaros dalībnieki pārrunāja to, kā varētu definēt to, kas ir mācību grāmata, to, kāda ir tās loma un galu galā kāpēc viena mācību grāmata neder visiem. Klausieties, diskutējiet, domājiet līdzi un iedvesmojieties darīt.

 

Par sarunas dalībniekiem. Ludmila Belogrudova kā "Skola2030" eksperte piedalījusies valsts pārbaudes darbu fizikā koncepcijas izstrādē, saskaņā ar pilnveidoto mācību saturu. Savukārt Valdis Zuters piedalījies dabaszinātņu mācību jomas satura un fizikas mācību priekšmeta programmu paraugu izstrādē un mācību līdzekļu izstrādē, pašlaik projektā veido digitālu mācību līdzekļu komplektus fizikā.

 

SARUNAS PIETURPUNKTI

1:10 Iepazīšanās ar klausāmsarunas viesiem
3:49 Inga Pāvula par mācību grāmatām
5:18 Kas ir mācību grāmata?
10:00 Kāda ir mācību grāmatas loma?
19:50 Kāpēc viena mācību grāmata neder visiem?
24:56 Kvalitatīva mācību grāmatu un materiālu redaktūra  
28:10 Kāpēc skolotāji dalās vai nedalās ar saviem mācību materiāliem?
34:30 Skolotāju atgriezeniskās saites kultūra
42:25 Ko darīt tālāk?
45:50 Secinājumi  

Podbean App

Play this podcast on Podbean App